PVC en riolering

De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van buizen (riolen), putten en pompen dat in steden en dorpen ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater (regenwater) op een veilige en gezonde manier af te voeren. Om het regenwater van uw woning of gebouw goed af te voeren is een adequate afvoer nodig. De materialen vindt u in deze groep PVC en Riolering onder