ACO

ACO DRAIN-lijnafwateringssystemen

Productbeschrijving

ACO DRAIN®-lijnafwateringssystemen zijn gootsystemen met afdekroosters die zorgen voor een snelle opvang en afvoer van oppervlaktewater en andere vloeistoffen. Gebruikt voor vliegvelden, havengebieden, industrieterreinen, voetgangerszones, pleinen, parkeerterreinen en in de industriële bouw. Het ACO DRAIN®-programma is gebaseerd op het principe van bouwelementen. Het uitgebreide aanbod gootsystemen, afdekroosters en hulpmaterialen maakt individuele oplossingen mogelijk. De gootelementen sluiten op elkaar aan met een vaar- en moereindverbinding.

Afvoer gebeurt via een zandvanger, bezinkput, eindplaat met uitloop of onderuitloop. Met een stankslot is aansluiting op de riolering mogelijk. Er is een compleet assortiment afdekroosters van verschillende materialen.

Lijnafwatering biedt veel voordelen vergeleken bij andere oplossingen voor oppervlaktewaterafvoer. Dit komt door de dubbele functie van het systeem: wateropname èn -afvoer. Door de afvoerfunctie zijn minder ondergrondse leidingen nodig. Het kleine aantal hellende vlakken biedt meer comfort, hogere uitvoeringssnelheid en is esthetisch verantwoord. Een snellere afwatering is verzekerd dankzij een groter roosteroppervlak, eventueel een ingebouwd verval en het gladde oppervlak. Het systeem is onderhoudsvriendelijk dankzij zelfreinigende eigenschappen, de vuilopvang in zandvangers en het Drainlock®-systeem van de roosters.

Technische eigenschappen

De gootelementen zijn vervaardigd uit polymeerbeton, een mengsel van kwartszand en synthetische harsen dat in hoge mate bestand is tegen chemicaliën. Ook is het minder corrosiegevoelig en niet doorlatend. Het gladde oppervlak van polymeerbeton laat het water en vuildeeltjes snel afvloeien en is eenvoudig te reinigen.

Materiaaleigenschappen

 

ACO Polymeerbeton P1408

  • Buigweerstand: < 22 N/mm2
  • Druksterkte: > 90 N/mm2
  • Elasticiteitsmodulus: ca. 25 kN/mm2
  • Soortelijk gewicht: 2,1 - 2,3 kg/dm3
  • Waterindringdiepte: 0 mm
  • Chemicaliënbestendigheid: zeer hoog
  • Oppervlakteruwheid: 22 ?m.

Verwerking

De inbouwwijze en betonfundatie zijn afhankelijk van aangrenzende verharding, toepassing, belasting en type gootsysteem. Raadpleeg de inbouwvoorschriften van ACO.

 

Garanties/certificaten

ACO DRAIN®-lijnafwateringssystemen voldoen aan de eisen van DIN 19 580.

 

Duurzaamheid

Een aantal systemen wordt geleverd met afkitbare ‘SF’-voeg, die zorgt voor een vloeistofdicht lijnafwateringssysteem ter bescherming van het grondwater. Polymeerbeton is te hergebruiken.